Archive for category: Działania

Artykuł 2: Wspieranie innowacji cyfrowych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym: Nowa perspektywa wynikająca z badania EPICURIOUS EU Survey

W dniach 27-29 września 2023 r. w Amsterdamie w Holandii odbyło się międzynarodowe spotkanie projektu „Zwiększanie szans na zatrudnienie młodzieży w sektorze kultury i sektorze kreatywnym”.

W dniach 15-17 grudnia 2022 r. w Argos w Grecji odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu „Zwiększanie szans na zatrudnienie młodzieży w sektorze kultury i sektorze kreatywnym”.

Skip to content