Η διακρατική συνάντηση του προγράμματος "Ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες" πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στις 27 - 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Η διακρατική συνάντηση του προγράμματος “Ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες” πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στις 27 – 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Αποτελέσματα:
Το έργο “Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες” αναφέρεται σε επένδυση στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νέων. Το πρόγραμμα ενισχύει τις ψηφιακές, δημιουργικές και επαγγελματικές δεξιότητες των επιχειρηματιών μέσω διαδραστικού υλικού εκμάθησης και καθοδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.ilabour.eu/projects/166/.
Το έργο υλοποιείται σε συντονισμό με την Hearthands Solutions Limited σε συνεργασία με,
ILA,
Cooperative D’initiative Jeunes,
Epi Five Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi,
Learning Seed,
The Consultants Management Consulting Company Mbh.

Skip to content