Η διακρατική συνάντηση του προγράμματος "Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες" πραγματοποιήθηκε στο Άργος, Ελλάδα, στις 15 - 17 Δεκεμβρίου 2022

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες” αναφέρεται στις προσπάθειες επενδύσεων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες για την ανθεκτικότητα των νέων. Το έργο ενισχύει τις ψηφιακές, δημιουργικές και επαγγελματικές δεξιότητες των επιχειρηματιών μέσω διαδραστικής μάθησης και υλικού καθοδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.ilabour.eu/projects/166/.

Το έργο πραγματοποιείται σε συντονισμό με την Hearthands Solutions Limited σε συνεργασία με,
ILA,
Cooperative D’initiative Jeunes,
Epi Five Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi,
Learning Seed,
Die Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft Mbh.

Skip to content