RESULTATEN

Wat we ontwikkelen

Tastbare resultaten
– De trainingsmethodologie in CCI
– De ondernemerschapshandleiding voor jongeren in CCI
– Het wiel voor gepersonaliseerde vaardigheden voor e-learning in CCI
– De gids voor jeugdopleiders/mentoren in de CCI/werknemers

Immateriële resultaten
– Vergroten van de kennis en vaardigheden van jongeren voor inzetbaarheid en ondernemerschap.
– Verbetering van ICT-ondersteund onderwijs en e-learningstrategieën in de CCI-sector.
– Kwalitatieve training voor ondervertegenwoordigde groepen met het oog op meer inclusieve en toegankelijke onderwijskansen.

Werkpakketten
Werkpakket 1: Projectmanagement

Werkpakket 2: EPICURIOUS Kader voor competentieverbetering
WP2 heeft als doel om het onderwijs in CCI te ondersteunen, doelgemeenschappen kennis te laten maken met een nieuwe sector, de kennis en expertise van consortiumorganisaties en hun personeel te vergroten en nieuwe methodologieën bij te dragen aan nationale strategieën.
De specifieke doelstellingen van WP2 omvatten het uitvoeren van een enquête om de behoeften van jongeren te valideren en thema’s te definiëren voor het ontwerpen van een trainingsmethodologie in de CCI, het creëren van een methodologie voor het valideren van verworven kennis en het leveren van een praktische gids voor het verbeteren van jongerenondernemers in de CCI.
De belangrijkste resultaten van WP2 zijn een EU-rapport over de interesses van jongeren, een trainingsmethodologie en -materialen, een handleiding voor ondernemerschapsvaardigheden, een methodologie voor kennisvalidatie en de resultaten van pilotactiviteiten.

De activiteiten in dit werkpakket zijn als volgt:
A1: Fysieke bijeenkomst in Griekenland
A2: Verificatie van de belangen van jongeren
A3: EPICURIOUS EU-verslag
A4: Definitie en ontwerp van de opleidingsmethodologie
A5: Handleiding ondernemerschapsvaardigheden
A6: Definitie van kennisvalidatie
A7: 2e fysieke bijeenkomst – Nederland
A8: Pilootactiviteit
A9: Gelokaliseerde versies

Werkpakket 3: EPICURIOUS Gepersonaliseerd Wiel
WP3 heeft als doel het creëren van een e-learning tool genaamd het EPICURIOUS Personalised Skills Wheel, dat gratis toegang biedt tot training en het bijhouden van vaardigheden voor jongeren in de culturele en creatieve industrieën. De tool zal de leerling profileren door zijn behoeften en interesses vast te stellen en passende leerstrategieën aan te reiken. De verworven kennis zal worden gevalideerd met behulp van Open Badges.
De belangrijkste doelstellingen van WP3 zijn het creëren van een leerervaring op maat, het ondersteunen van de digitalisering van het onderwijs, het leveren van een nieuwe tool die gebruikt kan worden door consortiumorganisaties, het creëren van een sterke synergie tussen jongerenorganisaties/educatief medewerkers en het integreren van open educatieve bronnen en software.
De belangrijkste resultaten van dit werkpakket zijn het EPICURIOUS Wheel voor gepersonaliseerde vaardigheden, een gids voor jongerenwerkers/onderwijsgevenden, resultaten van de proefprojecten en promotieactiviteiten en -middelen. Het EPICURIOUS Wheel voor gepersonaliseerde vaardigheden zal een innovatieve manier bieden voor afstandsonderwijs in de culturele en creatieve industrieën, gebaseerd op de behoeften en interesses van de gebruikers. De gids voor jongerenwerkers/educatief medewerkers geeft instructies over het gebruik van de tool en de onderwijsmethodologie aan jongerenwerkers/educatief medewerkers/organisaties of mentoren die werken en lesgeven in CCI-sectoren. Er zal een proefactiviteit met de doelgroep worden uitgevoerd om de tool te evalueren en er zal specifiek promotiemateriaal worden gemaakt voor de evenementen die in de partnerlanden worden georganiseerd.

De activiteiten in dit werkpakket zijn als volgt:
A1: Behoeften in kaart brengen
A2: Opzetten van het wiel
A3: Ontwikkeling van de e-learning oplossing.
A4: Opnieuw modelleren van het trainingsmateriaal
A5: Oefening met open badges
A6: Dry-runs
A7: Een gids
A8: Meertalig platform
A9: 3e fysieke bijeenkomst
A10: Externe Piloting
A11: Definitieve uitgave
A12: Promotiemateriaal voor evenementen
A13- A19: Promotionele activiteiten

Skip to content